Tag Archives: เพลงหน้าที่เด็ก

เด็กเอ๋ยเด็กดี เราทำได้กี่ข้อ

11 ก.พ.

เด็กเอ๋ยเด็กดี เราทำได้กี่ข้อ

เนื้อเพลง เพลงหน้าที่เด็ก (เด็กเอ๋ยเด็กดี) – เพลงวันเด็กแห่งชาติ

เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน

ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา

สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์
รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา
จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

จากเพลง “เด็กเอ๋ยเด็กดี” ให้ข้อคิดอะไรแก่เราบ้าง ลองพิจารณาดูว่า เราทำได้กี่ข้อ บทเพลงนี้เราได้ฟัง ตั้งแต่สมัยเรียนชั้นอนุบาล  จนถึงปัจจุบัน เชื่อว่าทุกโรงเรียนยังเปิดบทเพลงนี้อยู่ หลายคนร้องบทเพลง “เด็กเอ๋ยเด็กดี” ได้อย่างขึ้นใจ และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง แต่หลายคนบทเพลงนี้ เพียงแค่ผ่านหูของเขาไปเท่านั้น…เพราะอะไร…

Advertisements