งานวิจัยในชั้นเรียน

18 มี.ค.

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 

รวบ รวมไว้ใช้สำหรับเป็นตัวอย่างในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาให้ดีขึ้น คงจะถูกใจบรรดาครู อาจารย์ และบุคลากรที่อยู่ในแวดวงการศึกษานะครับ

การ แก้ปัญหานักเรียนผลสัมฤทธิ์ในวิชา Social Studies ต่ำ
การ พัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคำนามนับไม่ได้
การ ส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การ ศึกษาสาเหตุและปัญหาที่ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่สนใจเรียนวิชาภาษาไทย
การ ใช้วิธีสอนแบบกิจกรรมจรวดขวดน้ำ เพื่อพัฒนาการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในระดับ ม.2/2
ความ พึงพอใจในการเรียนการสอนวิชา Mathematics นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การ พัฒนาการฝึกทักษะการว่ายน้ำป.1
การ ใช้สื่อเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
การ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนSocial Studies ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ศึกษา ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานของฝ่ายกิจกรรม ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2549
การ ใช้สื่อวงล้อมหัศจรรย์และหลักลูกคิดแสนสนุกเพื่อพัฒนาทักษะการบวก การลบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
การใช้ วิธีการสอนแบบบรรยายและการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์
ปลูก ฝังพฤติกรรมและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ศึกษา พฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การ ส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของ ด.ช. พีระพงษ์ วรรณทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
สำรวจ ความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับประถม ศึกษาปีที่ 5
การ สอนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเกมเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
การ พัฒนาการเรียนเรื่อง Time ด้วยเอกสารประกอบการเรียน
เจตคติ และความสนใจองนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
การ ใช้สูตรเพื่อช่วยจำการเรียนไวยกรณ์อย่างง่าย
การ พัฒนาการแก้โจทย์ปัญหา
การ สำรวจการใช้จำนวนน้ำตาลทรายของแต่ละร้านค้าปี 2549
ผล การได้รับแรงเสริมทฤษฎีการวางเงือนไข ผลการทำ เพื่อปรับพฤติกรรมทที่ไม่พึงประาสงค์ ของชั้นม.3/2
วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
วิจัยคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียว 50 เรื่อง
วิจัยคณิตศาสตร์ ป.4-6
วิจัยพลศึกษา ม.1-3
เจตคติและความสนใจองนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
รวมวิจัยร่วม 100 เรื่อง (ไฟล์เวิร์ด)
วิจัยคณิตศาสตร์ แบบเต็มรูป 5 บท ม.1-3
วิจัย 5 บท วิชาสังคมฯ (ไฟล์เวิร์ด)
วิัจัยในชั้นเรียน สาระการงานอาชีพฯ ชั้นม.1-3
วิจัยสุขศึกษา ม.1-ม.3
วิจัยศิลปะ ม.1-3
วิจัยอังกฤษ 5 บทมีแบบฝึกและรายงานวิจัยครบถ้วน ช่วงชั้นที่ 3
รวมวิจัยภาษาไทย แบบเต็มรูปแบบ ช่วงชั้นที่ 3
วิจัย 5 บท วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-3
วิจัยพลศึกษา 11 เรื่อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: